Jungmansgatan


Beställare: Ivar Kjellberg Fastighets AB
Entreprenadform: Samverkan
Tid: 2016—2018
Platschef: Johan Olsson
Arbetsledare: Eskil Glantz, Mikael Augustsson och Tommy Eriksson

Vårt uppdrag: Ombyggnad kök och bad samt stambyte av 92 lägenheter med kvarboende under kort tid(5v!) Begränsad störning för kund genom att allt arbete sker enbart via fasadställning.
Parallellt sker en påbyggnad i två plan med en kombinerad betong/ smideskonstruktion och förlängning av hiss och trapphus. Totalt tillförs 32 nya lägenheter.