Vindsombyggnad

Beställare: Brf. Skansen Kronan
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Uppdrag: Att bygga om vinden och förbereda för inredning av vind ca 400kvm.
Tid: Hösten 2011 och våren 2012
Platschef: Stefan Bergendahl

Projektet omfattar ombyggnation av vinden för att ge plats för fyra lägenheter. Hela takkonstruktionen byggs om med en ny stålstomme. Detta har skett under väderskydd. En förrådsbyggnad har byggts på gården för att inrymma lägenhetsförråden som försvinner på vinden. Vi bygger även en hiss som betjänar vindslägenheterna och den befintliga lägenheter som ligger i anslutning till hissen. Hela innergården byggs.