Vindslägenheter Hedåsgatan/Tegnérsgatan

HedåsgatanBeställare: Familjebostäder
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Tid: Arbetet startade i början av maj 2014 och skall färdigställas under december 2014
Platschef: Urban Wallin
Arbetschef: Peter Carlsson
Inköp: Bjarne Svirins

Husen:
Objektet består av 2 st 5-våningshus med 34 hyreslägenheter uppförda 1907 och renoverade 1982

Vårt uppdrag:
Att bygga om vindarna på husen till 7 nya lägenheter. Dessa får nya takkupor i de branta takfallen i passande arkitektur samt takfönster på den flacka delen. Detta ger ljusa och fräscha lägenheter.