Ombyggnad råvind

Beställare: Privat fastighetsägare
Entreprenadform: Generalentreprenad
Uppdrag: 3 st nyproducerade vindslägenheter på tidigare råvind
Tid: juni 2005 – augusti 2006
Arbetsledning: Gunnar Åkerblad

Projektet omfattade en ombyggnation av råvind till 3 st vindslägenheter.
Ombyggnaden innebar även att balkonger byggdes om samt att tegelfasaden fogkompletterades.