Byggnation av vindslägenheter

Beställare: Brf Gibraltargatan 12
Entreprenadform: Totalentreprenad, löpande räkning
Uppdrag: Byggnation av två vindslägenheter
Tid: september 2010 – september 2011
Arbetsledning: Eive Wallin

Entreprenadkostnad ca 15 miljoner kronor exkl. moms
Projektet omfattar byggnation av nya förråd, relaxavdelning och tvättstuga i källare.
På vinden byggs två lägenheter på totalt 200 m2. Vindslägenheterna får en trevlig utformning med rymliga och ljusa takkupor och hissen höjs så att den når upp till vindsplanet.
Utöver arbetet med vindslägenheterna rustas ventilationskanalerna i hela huset upp, fasader och fönster och hiss mm renoveras.