Underåsgatan

UnderåsgatanBeställare: Familjebostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Tid: Projektet startades i juli 2015 och färdigställs i slutet av oktober
Platschef: Stefan Bergendahl
Arbetschef: Fredrik Davidsson

Vårt uppdrag: Byte av yttertak och taksäkerhetsanordningar, fasadmålning och balkongrenovering.