Syster Estrids gata

Syster Estridsgata 1Beställare: Bostadsbolaget
Entreprenadform: Totalentreprenad
Tid: Projektet startades i augusti 2015 och färdigställs under oktober 2015
Platschef: Robin Carlsson
Arbetschef Fredrik Davidsson

Vårt uppdrag: Projektet avser fönsterbyte i ateljélägenheter i två hus. Dessutom byts putsen på gavlarna ut och sockeln avfärgas.

Syster Estridsgata 1