Lådspikaregatan

Beställare: Ivar Kjellberg Fastighets AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Platschef: Eive Wallin

Fönsterbyte och fasadrenovering. Byte av vissa tegelbalkar över fönsteröppningar. Lagning av tegelfogar.