Takombyggnad

Beställare: Ivar Kjellberg Fastighets ABTakombyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Uppdrag: Byte av takbeläggning och ny beslagning av kupor  mm
Tid: augusti 2011 –  april 2012
Arbetsledning: Eive Wallin

Vi har sedan hösten 2011 bytt takbeläggning på flera hus runt Kvilletorget.
Det senast är fastighet 620 som innehåller lägenheter och hotell.
Nya betongpannor och ny plåtbeslagning, takkupor och avvattning samt ny taksäkerhet.