Stena Metall Förbindelsegång Fiskhamnsgatan

Beställare: Stena Metall AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Uppdrag: Att bygga en gångbro i stål och glas mellan Fiskhamnsgatan 8 och 10.
Projektledning: Hans Bodén

Bron är 32 meter lång och väger ca 25 ton. Den är tillverkad i stål som levererats av Stena Stål AB. Smidesstommen är tillverkad i verkstad hos Nordsvets AB. Glasning, isolering och plåtarbeten är gjorda i tält hos Nordsvets. Därefter har den transporterats i tre delar varav den längsta delen var drygt 28 meter lång. Lördagen den 27 oktober 2012 lyftes bron på plats. Kompletteringar utförs nu på plats och bron kommer att tas i bruk under senare delen av november.