Nyproduktion förskola

Ivar Kjellberg Byggnads AB fick återigen förtroendet av Fastighets AB Mönster att uppföra en förskola på Onsalalandet.
Byggnaden som till stora delar är prefabricerad, inrymmer fyra förskoleavdelningar.
”En modern byggnad med fräck exteriör, mitt ute i leran”.

Skisser över hur det skulle komma att se ut när det var klart och bilder från den färdiga produktionen.