Nybyggnation bostadshus

Beställare: Ivar Kjellberg Fastighets ABGjutningPålningRivning
Entreprenadform: Totalentreprenad
Uppdrag: Nybyggnation flerbostadshus
Tid: April 2009 – oktober 2010
Arbetsledning: Bjarne Svirins

Vi byggde i Förtroendeentreprenad/partnering med vårt
systerbolag, Ivar Kjellberg Fastighets AB.
Tillsammans med kreativa och engagerade konsulter uppförde
vi ett flerbostadshus i fem våningar med 19 bostadsrättslägenheter.
Vår förvaltningserfarenhet, byggkunskap och spetskompetens
resulterade i en modern, funktionell och hållbar fastighet.
Betongstommen monteras under första kvartalet 2010
och inflyttning skedde i november 2010.FasadTrapphusMurning