Kv. Tjädern i Kungsbacka

ÖversiktBeställare: Skogsalléns Fastighetsprojektering AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Tid: Projektet startade i december 2015 med projektering och byggstarten planeras till april 2016. Inflyttning hösten 2017.

Vårt uppdrag: Att bygga 19 nya bostadsrättslägenheter i två huskroppar. Ett lamellhus och ett punkthus.

 

Fasadritning