Vasagatan 2

Beställare: HIGAB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Uppdrag: Att bygga om plan 5 – 7 från tidningsmagasin till kontor, läsesalar, pausrum mm det gamla kurs- och tidningsbiblioteket vid Vasagatan 2.

Tid: januari 2013 till augusti 2013

Platschef: Eive Wallin
Arbetschef: Patrik GillholmVasagatan 2