Ombyggnad kontor

Beställare: Vasakronan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Uppdrag: Ombyggnad av kontor för Agresso och för Statoil
Tid: Januari 2012 – April 2012
Platschef: Emil Johansson

Ombyggnad av befintliga kontor, Gårdatorget 1 som anpassas till nya hyresgäster.