Ombyggnad galleria

Beställare: Göteborg Stads Parkerings ABOmbyggnad galleria
Entreprenadform: Totalentreprenad
Uppdrag: Ombyggnad Focus Galleria
Tid: februari  –  september 2011
Arbetsledning: Bjarne Svirins

Projektet omfattade en ombyggnad av gemensam galleriagång.
Ombyggnaden innebar en större upprustning, byte av ytskikt, belysning, glaspartier, anpassning av ventilation samt installation av hiss.