Naturhistoriska museet

Beställare: HIGAB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Patrik Gillholm

Ombyggnad av café, kök, ventilation och wc-grupper.