Kontorsombyggnad GVA

GVA ombyggnadkontorEntreprenadform: Totalentreprenad
Tid: Vi startar i juni 2014 och skall var klara våren 2015.
Platschef: Stefan Bergendahl
Arbetschef: Peter Carlsson
Inköp: Bjarne Svirins

Vårt uppdrag: Att bygga om kontor för GVA i 5 etapper.