Flatås gård

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Tid: Arbetet startas i mars 2013 med slutbesiktning i  november 2013
Platschef: Bengt Lindegran
Arbetschef: Patrik Gillholm

Uppdrag: Att bygga om ett helt hus från kontor till kontor för ny verksamhet. Omfattande rivningsarbeten och saneringar, nya inner-väggar mm. Dessutom markarbeten.

Flatås gård

Flatås gård