Askims församlingshem

Vy från nordostBeställare: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Per Wilinder
Tid: Projektet startade i januari 2016 och färdigställs i under juli 2017

Vårt uppdrag: Nytt församlingshem och expedition för Askims församling skall uppföras i tre våningar. Församlingshemmet kommer att innehålla verksamhetslokaler, kontor för personal samt expedition. BTA ca 1000 kvm. Intill byggnaden skall en ny askgravlund byggas till som en förlängning av den befintliga kyrkogården. Även ett nytt miljöhus uppförs i anslutning till byggnaden. Arkitekter är Erséus Arkitekter
Projektet blev utsett till vinnare bland fyra förslag i ett parallellt uppdrag under våren 2013.

Bilderna har vi fått låna från Erséus Arkitekter

Vy från väster