Lillatorpsgatan

Lillatorpsgatan 1Beställare: SGS Studentbostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Tid: Projektet startar i september med projektering och byggarbeten i oktober 2015. Färdigställande under maj 2016.

Vårt uppdrag: Vi upprustar en fastighet med 45 studentlägenheter. Nya stammar, nya kök och badrum. Även övriga rum får nya ytskikt. Ventilationssystemet förnyas och värmeåtervinning installeras. Yttertaket skall bytas ut och det blir nya fönster.

Lillatorpsgatan 1