Jungmansgatan


Beställare: Ivar Kjellberg Fastighets AB
Entreprenadform: Samverkan
Tid: 2016—2018
Platschef: Johan Olsson
Arbetsledare: Eskil Glantz, Mikael Augustsson och Tommy Eriksson

Vårt uppdrag: Ombyggnad kök och bad samt stambyte av 92 lägenheter med kvarboende under kort tid (5v!) Begränsad störning för kund genom att allt arbete sker enbart via fasadställning.
Parallellt sker en påbyggnad i två plan med en kombinerad betong/ smideskonstruktion och förlängning av hiss och trapphus. Totalt tillförs 32 nya lägenheter.