Koncernen

IK_250x350Koncernen Ivar Kjellberg AB har en omsättning på ca 450 – 550 Mkr per år.

Av koncernens bolag äger och förvaltar Ivar Kjellberg Fastighets AB 42 fastigheter om
totalt ca 97 500 kvm.
Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 270 välbelägna bostadslägenheter i Göteborg samt
ungefär 17 000 kvm kommersiella lokaler och ca 690 garage- och parkeringsplatser.

Ivar Kjellberg Fastighets AB äger också 50 procent av Aranäs AB/Aranäs KB. Aranäs äger ca 45 fastigheter i Kungsbacka kommun om totalt ca 232 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 2 080 bostadslägenheter samt ungefär 81 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Kungsbacka jämte garage- och parkeringsplatser. Kungsmässans köpcentrum utgör närmare 35 000 kvm.
Aranäs har vidare strategiskt belägen råmark om ca 796 000 kvm.

Ivar Kjellberg Byggnads AB är verksamt inom hela Göteborgsregionen. Bolaget har svarat för all vår nyproduktion i Vegastaden och Kvillestaden. Vi genomförde under den aktiva ombyggnads- och moderniseringsperioden ombyggnad av över 200 hus samt ca 2 500 lägenheter, vårt eget Böstaden var ett av de större projekten.
Vi har färdigställt ett nybyggnadsprojekt i partneringform omfattande 19 bostadsrätter. Ombyggnad av kulturfastigheter, kontorshus, omfattande badrumsrenoveringar, vindsinredningar, butiksinredningar, och vårdlokaler och förskola är andra exempel på vår breda verksamhet.
Byggverksamheten är idag främst inriktad på externa uppdragsgivare.
Bolaget har ca 45 medarbetare och omsätter ca 135 Mkr årligen.
För information om verksamhet och ekonomisk utveckling hänvisas vi till årsredovisning för respektive bolag och år.