Berättaren

I år är det hela 85 år sedan företaget startade.
En lång tid av tradition och händelser men också kontinuerlig utveckling.
En nyhet för i år är information i form av ”Berättaren”. Den är inte en heltäckande årsredovisning utan vill ge en övergripande bild över vår verksamhet i koncernen Ivar Kjellberg AB. Berättaren är tänkt att vara årligt återkommande.

Vill du veta mer om oss hittar du mer information här på vår hemsida eller varför inte ta en personlig kontakt med någon av oss.

Med hälsningar

Hans Kjellberg Angelica Kjellberg Jessica Frohagen

Klicka på berättaren för att ta del av den!