ISO 14001

MiljöIvar Kjellberg Byggnads AB är 14001:2004 certifierat. Bureau Veritas Certifications intygar att vi har ett ledningssystem i enlighet med miljö standarden ISO 14001:2004.

Den 16 maj 2011 fick vi vårt cerifikat.