Etikpolicy

Etik är grunden för ett gediget bygge

EtikHos Ivar Kjellberg Byggnads AB är vi stolta över vår historia och värdegrund. För oss är det självklart att följa lagar och regler i samhället. Vi vill vara ett föredöme genom att verka för långvariga sunda relationer, affärsmässighet och hög integritet/respekt/att göra rätt.

Vi accepterar inga former av mutor, bestickningar, korruption eller diskriminering. Vårt rättesnöre är att göra rätt från början. En bred och kontinuerlig dialog bidrar till ständiga förbättringar. Vi skall eftersträva och välja samarbetspartners som delar våra värderingar.

Hos oss har alla medarbetare ett stort etiskt och moraliskt ansvar att respektera och efterleva våra ambitioner.